Financiële planning

Jurgen van de Kamp is een door de Federatie Financiële Planners (FFP) gecertificeerde financiële planner.

Financiële planning is eigenlijk: uw huidige financiële situatie optimaliseren en de juiste samenstelling van financiële en verzekeringsproducten inzetten voor de toekomst. Dit vereist, mede gezien de toegenomen ingewikkeldheid, een hoge mate van deskundigheid op het hele, brede terrein van financiële en fiscale zaken. Maar ook kennis van erfrecht en sociale verzekeringen.

Een door de FFP gecertificeerde planner heeft kennis van al deze zaken en kan ze in hun onderlinge verband zien. De FFP-er inventariseert uw huidige situatie en rekent ze door naar de toekomst, op basis van uw persoonlijke doelstellingen en wensen. Hij geeft een prognose van uw financiële positie op langere termijn. Daarbij risico’s (bijvoorbeeld hiaten in het pensioengat, gevolgen van echtscheiding, arbeidsongeschiktheid, werkloosheid, overlijden e.d.) ondervangend en rekening houdend met veranderingen als nieuwe wetten en nieuw beleid ten aanzien van het belastingstelsel. Een goed financieel plan is nooit af. Het moet flexibel zijn, veranderbaar. Naast het feit dat de wereld om u heen verandert, verandert uw persoonlijke situatie ook. Daarom is het verstandig om zo vroeg mogelijk met financiële planning te beginnen en uw plan periodiek te laten bijstellen.

De Federatie stelt aan de gecertificeerde planner hoge eisen qua opleiding en ervaring en het is verplicht de deskundigheid jaarlijks op peil te houden. Ook is de planner onderworpen aan een Gedragscode FFP wat onder meer inhoudt dat het belang van de cliënt voorrang moet krijgen boven het eigenbelang van de planner. De Federatie kent een onafhankelijke Commissie van Toezicht die sancties aan een gecertificeerde planner kan opleggen. Een goed financieel plan bewijst zichzelf achteraf altijd.

Neem daarom nu het zekere voor het onzekere!

Jurgen van de kamp

Uiteindelijk verdient de planning zichzelf dubbel en dwars terug. U hoeft er alleen tijd in te investeren. Met Jurgen van de Kamp als gecertificeerd financieel planner weet u zeker
dat u kiest voor kwaliteit!

"... De hulp en het advies is erg goed. Vragen werden netjes beantwoord. Op de E-mail wordt ook altijd gereageerd..."
Goed en duidelijk advies
"...We zijn goed geadviseerd bij de aankoop van ons eerste huis. Fijne en snelle communicatie van de medewerkers. Een echte aanrader... "
Jeroen & Renee
"... Degelijk, neutraal, laagdrempelig, betrouwbaar... "
Degelijk, neutraal, laagdrempelig, betrouwbaar
"... Hallo allemaal Het is vandaag precies een jaar geleden dat we de sleutel van ons huis kregen! Wij willen jullie nog erg bedanken voor al jullie hulp... "
Joost, Karin en Milan
"... veel voor ons betekend ivm opheffen hypotheek voor aankoop nieuwe woning een super team ..."
Super team